Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου

Εξοπλισμός
Για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών συσκευών, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της φυλακής και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων.

Το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 όταν, λόγω της αυξημένης παραβατικότητας, η πρώην δικαστική φυλακή Βόλου μετατράπηκε σε φυλακή για ανήλικους, άρρενες, αλλοδαπούς, υπόδικους αλλά και κατάδικους, ηλικίας από δεκαέξι έως και εικοσιπέντε ετών.