Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού και για την αναμόρφωση του εξωτερικού χώρου του σχολείου.

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά ειδικεύεται σε παιδιά με αυτισμό, ηλικίας 7-15, από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.