Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά - Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά

Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.
Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά ιδρύθηκε το 1967, ως ένα εξειδικευμένο κέντρο για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου, εξυπηρετώντας περίπου 30.000 ασθενείς ετησίως. Το Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής ιδρύθηκε το 1975, και πραγματοποιεί σχεδόν 900 χειρουργικές επεμβάσεις ογκολογίας ετησίως που αφορούν το δέρμα και τους μαλακούς ιστούς του σώματος.