Eglise Orthodoxe Grecque - Eglise Orthodoxe Grecque - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Eglise Orthodoxe Grecque

Eglise Orthodoxe Grecque

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και για την επέκταση των συστημάτων συναγερμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις δραστηριότητες του ελληνικού σχολείου. Ο νέος, σύγχρονος εξοπλισμός πληροφορικής προσφέρει εναλλακτικά μέσα διδασκαλίας στο σχολείο.

Το ελληνικό σχολείο δημιουργήθηκε το 1957 από την τοπική ελληνική κοινότητα, προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση των εθίμων και της ελληνικής παιδείας. Το σχολείο προσφέρει σε παιδιά και ενήλικες μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού,  μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και μαθήματα χορού και μουσικής.