Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδας

Εργασίες ανασκαφών
Χρηματοδότηση της πρώτης και της δεύτερης φάσης ενός έργου ανασκαφής στο σπήλαιο της Αγίας Τριάδας στη Νότια Εύβοια.
 
Το ασφαλές και σταθερό περιβάλλον του σπηλαίου της Αγίας Τριάδας, το οποίο περιλαμβάνει άψογα διατηρημένα ευρήματα από το τέλος της έκτης έως και τα μέσα της τρίτης χιλιετίας π.Χ., προσφέρει μια διαστρωματική ακολουθία ευρημάτων σπάνιας σημασίας για ολόκληρο το Αιγαίο. Η συστηματική εξερεύνηση του σπηλαίου καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων της συνιστά  σημαντική συνεισφορά στην προϊστορική αρχαιολογία του Αιγαίου.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην ανασκαφή ευρημάτων από την Πρώιμη  Εποχή του Χαλκού στο ανατολικό σημείο του σπηλαίου. Η ομάδα εργασίας περισυνέλεξε σημαντικό υλικό για την αναπαράσταση των ταφικών εθίμων  της εποχής εκείνης,  συμπεριλαμβανομένου  και οστεολογικού υλικού,  το οποίο επιτρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Καρυστίας κατά την Πρώιμη  Εποχή του Χαλκού. Επιπλέον, ισότοπα στροντίου, αρχαίο DNA και άλλες βιοανθρωπολογικές αναλύσεις θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της προέλευσης των ανθρώπων που έχουν ταφεί στο σπήλαιο της Αγίας Τριάδας – το υλικό εμφανίζει σημαντικές ομοιότητες με ανάλογο υλικό που έχει ανακαλυφθεί σε παρόμοια περιβάλλοντα στην  ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων και ειδικότερα στο αρχαίο νεκροταφείο των Κυκλάδων στη Σύρο, καθώς και σε άλλα σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι ανασκαφικές εργασίες στο σπήλαιο της Αγίας Τριάδας στη Νότια Εύβοια πραγματοποιήθηκαν από κοινού με την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδας και τον οργανισμό Southern Euboea Exploration Project (SEEP). Η Εφορεία υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και αποστολή της είναι η εξερεύνηση, η έρευνα και η διατήρηση σημαντικών σπηλαίων στο Αιγαίο, την Κεντρική και τη Νότια Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός SEEP υπάγεται στο Καναδικό Ινστιτούτο της Ελλάδας και διεξάγει αρχαιολογικές έρευνες στην Εύβοια.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε για τα ευρήματα της ανασκαφής, όπως δημοσιεύτηκαν στο διεθνές αρχαιολογικό περιοδικό “Mediterranean Archaeology and Archaeometry”.