Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Aρχαιολογική έρευνα
Για την υποστήριξη της υποβρύχιας έρευνας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στο ναυάγιο «Μέντωρ» για το έτος 2012. Το «Μἐντωρ» είναι ένα από τα πλοία που χρησιμοποίησε ο Λόρδος Έλγιν για τη μεταφορά ελληνικών αρχαιοτήτων στο Λονδίνο. Το ναυάγιο βρίσκεται στην νοτιοανατολική ακτή των Κυθήρων.

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ιδρύθηκε το 1976 και υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Αποστολή της είναι ο εντοπισμός, η προστασία και η προαγωγή των εναλίων (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια) ανασκαφών σε όλη την Ελλάδα. Από το 1976, έχει συνεργαστεί με Επιστημονικούς Οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και υποβρύχιους εξερευνητές όπως ο J. Y. Cousteau, με σκοπό τη διεξαγωγή διαφόρων υποβρύχιων ερευνών και ανασκαφών σε αρχαία και σύγχρονα ναυάγια, υποβρύχια χωριά και λιμάνια.