Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικών εκδρομών για μαθητές στο Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς, καθώς και για την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού και την ψηφιακή αναβάθμιση του Μουσείου.

Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1977 . Αποστολή του είναι να συλλέγει, να διατηρεί και να εκθέτει όλα τα στοιχεία της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού της Ελληνικής Εβραϊκής Κοινότητας, να ερευνά, να μελετά και να καταγράφει την κληρονομιά των Ελλήνων Εβραίων και να προωθεί το δημόσιο διάλογο σχετικά με την ανεκτικότητα και το σεβασμό ανάμεσα στους ανθρώπους όλων των θρησκειών, φυλών, πολιτισμών και εθνοτήτων.