Δρομείς Ελπίδας - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δρομείς Ελπίδας

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την προμήθεια 10 αμαξιδίων για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2009 από μία ομάδα εθελοντών για να υποστηρίξει και να βελτιώσει τη ζωή των παιδιών με ειδικές ανάγκες.