Δράση για την Εκπαίδευση

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη ενός κέντρου νεότητας για μικρά παιδιά πρόσφυγες στο νησί της Χίου.

Η AfE - Action for Education είναι μία εθελοντική μη κυβερνητική οργάνωση που συνεργάζεται με κοινότητες προσφύγων στα ελληνικά νησιά και στην ηπειρωτική χώρα. Η AfE διαχειρίζεται κέντρα στη Χίο, στη Σάμο και την Αθήνα, παρέχοντας εκπαιδευτικά προγράμματα, βασικές υπηρεσίες και ασφαλείς χώρους για γυναίκες, παιδιά και νέους.