Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΕΛΠΙΔΑ - Αγορά οχήματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΕΛΠΙΔΑ

Αγορά οχήματος
Δωρεά για την προμήθεια ενός λεωφορείου για το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «ΕΛΠΙΔΑ».

Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του οργανισμού προσφέρει εργαστήρια τεχνών, φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης κ.ά.