Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για το πρόγραμμα «Τηλε-Τάξη», το οποίο θα συνδέει 9 σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά της χώρας με την Εστία της Γνώσης, στη Χαλκίδα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα που δεν θα ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν υπό άλλες συνθήκες.

Η Εστία της Γνώσης ιδρύθηκε το 2004, ως χώρος παιδείας και πολιτισμού. Οι διάφορες δραστηριότητές της απευθύνονται σε παιδιά σχολικής ηλικίας και μαθητές, καθώς και δασκάλους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα τα μαθηματικά, τη φυσική, την τεχνολογία και τη φιλοσοφία. Η Εστία της Γνώσης λειτουργεί επίσης το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης «ΤηλΕστία».