Δημοτικό Σχολίο Μόριας

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού και τη δημιουργία ενός εργαστηρίου πληροφορικής.

Το Δημοτικό Σχολείο Μόριας ιδρύθηκε το 1969 και έχει 63 μαθητές.