Δημοτικό Σχολείο Τυροσαπουνακαίικων

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.

Το Δημοτικό Σχολείο Τυροσαπουνακαίικων ιδρύθηκε το 1986 και βρίσκεται στην Κυνουρία της Αρκαδίας. Έχει 70 μαθητές και στεγάζεται μαζί με το Νηπιαγωγείο των Τυροσαπουνακαίικων, το οποίο φιλοξενεί 17 παιδιά.