Δημοτικό Σχολείο Νιάτων Λακωνίας

Εργασίες ανακαίνισης

Εργασίες ανακαίνισης της οροφής του σχολείου.

 Tο Δημοτικό Σχολείο Νιάτων Λακωνίας βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νομού Λακωνίας, στην Πελοπόννησο.