Δημοτικό Σχολείο Αρνίσσας

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της αγοράς τεχνολογικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού.

Το Δημοτικό σχολείο Άρνισσας,που ιδρύθηκε το 1952, έχει πάνω από 100 μαθητές και 10 δασκάλους. Είναι το μεγαλύτερο δημοτικό σχολείο του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας του Ν. Πέλλης.