Δημοτικό Σχολείο Απαλού

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά θεατρικού εξοπλισμού για το θέατρο του σχολείου.

Το Δημοτικό Σχολείο Απαλού ιδρύθηκε το 1923, όταν δημιουργήθηκε και ο οικισμός του Απαλού. Tο Σχολείο έχει 125 μαθητές και απασχολεί 22 δασκάλους.