Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Φεστιβάλ
Δωρεά για την υποστήριξη του 3ου Φεστιβάλ "Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας", το καλοκαίρι του 2019.

Με έτος ίδρυσης το 1985 το Δημοτικό Ωδείο Καλαματας είναι ένα πολύ ενεργό τοπικό ωδείο με διεθνείς συνεργασίες, που διοργανώνει τέσσερα φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της χρονιάς.