Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καστανέας (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.)

Έργα υποδομής
Χρηματοδότηση επισκευαστικών και ανακαινιστικών εργασιών υποδομής στο εσωτερικό οδικό δίκτυο και στα μονοπάτια του χωριού, ώστε να είναι προσπελάσιμα τόσο για τους πεζούς όσο και για τα οχήματα πρώτης ανάγκης.

Οι εργασίες διευκόλυναν την πρόσβαση στις κατοικίες και την εξυπηρέτηση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, συμβάλλοντας  σημαντικά στην προσπάθεια ανατροπής της σημερινής τάσης μειώσεως του πληθυσμού. Με καλύτερες οδικές υποδομές περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν να επισκέπτονται το σπήλαιο της Καστανέας, το οποίο σήμερα δέχεται 8.000 επισκέπτες τον χρόνο.
 
Η Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καστανέας είναι οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την αιγίδα του Δήμου Καστανέας.  Σκοπός της είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη του τουρισμού και η διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας του χωριού, χάρη κυρίως στην ανάδειξη και την αξιοποίηση του σπηλαίου.