Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Αγορά εξοπλισμού και τεχνικές εργασίες

Χρηματοδότηση με σκοπό την ολοκλήρωση της Αίθουσας Ιστορικών Αρχείων.

Η δωρεά του Ιδρύματος περιλαμβάνει την αγορά αρχειακών κουτιών με αλκαλικό απόθεμα για τη φύλαξη των προγενέστερων του 1850 εκδόσεων, την προμήθεια μεταλλικού βιβλιοστασίου, καθώς και την εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στην Αίθουσα Ιστορικών Αρχείων της Βιβλιοθήκης.

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς ιδρύθηκε το 1762 και είναι από τις παλαιότερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Ως σχολική βιβλιοθήκη αποτελούσε αρχικά  τμήμα του «Ελληνομουσείου», απόφοιτοι του οποίου υπήρξαν σημαντικές προσωπικότητες  του Γένους, όπως ο Ρήγας Φεραίος.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης αριθμεί 149 χειρόγραφους κώδικες και μερικές χιλιάδες παλαιότυπα. Το 1955 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συμπεριέλαβε τη Βιβλιοθήκη στις δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας και της απέδωσε τον χαρακτηρισμό «ιστορική».