Δήμος Σπετσών

Εργασίες αποκατάστασης

Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της Πνευματικής Καποδιστριακής Στέγης.