Δήμος Σουλίου - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμος Σουλίου

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά οχήματος με σκοπό την ασφαλή μεταφορά ενηλίκων με σωματικές και νοητικές αναπηρίες προκειμένου να παρακολουθούν προγράμματα σε ένα τοπικό κέντρο ημέρας.