Δήμος Σουλίου

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά οχήματος με σκοπό την ασφαλή μεταφορά ενηλίκων με σωματικές και νοητικές αναπηρίες προκειμένου να παρακολουθούν προγράμματα σε ένα τοπικό κέντρο ημέρας.