Δήμος Σερίφου - Αγορά ιατρικού εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμος Σερίφου

Αγορά ιατρικού εξοπλισμού
Αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας.