Δήμος Σερίφου

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά εξοπλισμού για το Πολιτιστικό Κέντρο Παναγίας Σερίφου.