Δήμος Ροδίων - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμος Ροδίων

Αγορά εξοπλισμού
Χρηματοδότηση με σκοπό την υποστήριξη προγράμματος εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Συγκεκριμένα, η δωρεά αφορούσε την αγορά εξοπλισμού για την υλοποίηση προγράμματος εκπαιδευτικής ρομποτικής σε σχολεία της Ρόδου, κατά το δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010, σε συνεργασία με τον Δήμο Ροδίων.

Ο Δήμος Ροδίων συγκρότησε το 2007 Επιτροπή για τη συνεργασία του με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η εν λόγω Επιτροπή στοχεύει στη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με την υλοποίηση προγραμμάτων που προάγουν την παιδεία και τον πολιτισμό. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 13 μέλη, ακαδημαϊκούς ή άμεσα σχετιζόμενους με την εκπαιδευτική διαδικασία, και δραστηριοποιείται στη διοργάνωση διαλέξεων, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων επί κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ζητημάτων.

Δελτίο Τύπου του Δήμου Ροδίων