Δήμος Πιερίων

Εργασίες ανακαίνισης

Εργασίες ανακαίνισης του παλιού δημοτικού σχολείου με σκοπό τη δημιουργία κέντρου για την πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής, ιδίως των νέων.