Δήμος Οινούντος, Λακωνία

Αγορά οχήματος
Αγορά ειδικού οχήματος πολλαπλών χρήσεων που λειτουργεί και ως εκχιονιστήρας. Το όχημα εξυπηρετεί το χωριό  Βαμβακού και άλλα εννέα χωριά.