Δήμος Οινούντος, Λακωνία - Αγορά οχήματος και εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμος Οινούντος, Λακωνία

Αγορά οχήματος και εξοπλισμού
Αγορά λεωφορείου και εξοπλισμού H/Y.Το  λεωφορείο επιτρέπει στις τοπικές αρχές να επισκέπτονται τη Βαμβακού και τα γύρω χωριά συχνότερα.

Το όχημα χρησιμοποιείται επίσης για να μεταφέρει τους κατοίκους των χωριών σε θρησκευτικές γιορτές και σε άλλες συγκεντρώσεις.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται για επικοινωνία και για την έκδοση εγγράφων που αφορούν τις επαγγελματικές ανάγκες των κατοίκων των χωριών.