Δήμος Νισύρου - Αγορά ιατρικού εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμος Νισύρου

Αγορά ιατρικού εξοπλισμού
Αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας και βιοχημικού αναλυτή για αναλύσεις αίματος.