Δήμος Ναυπάκτου

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά ειδικών οχημάτων καθαρισμού, για ένα μικρό τμήμα της πόλης, την περιοχή του Κάστρου.  H κυκλοφορία των οχημάτων απαγορεύεται στο συγκεκριμένο σημείο και έτσι ήταν δύσκολο για τον Δήμο να διατηρεί καθαρούς τους δρόμους.