Δήμος Μεγίστης

Εργασίες ανακαίνισης
Ενίσχυση για την αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου με σκοπό τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου και εκθεσιακού χώρου.