Δήμος Λειψών

Ανακαίνιση

Δωρεά για την ανακαίνιση της παιδικής χαράς του νησιού.

Ο Δήμος Λειψών απαρτίζεται από  30 νησιά (νησίδες και βράχους) στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Το κύριο νησί των Λειψών έχει 3 σχολεία που εξυπηρετούν συνολικά 115 μαθητές.