Δήμος Καρπενησίου

Όχημα

Δωρεά για την αγορά ενός οχήματος 18 θέσεων που θα μεταφέρει άτομα με ειδικές ανάγκες στο Καρπενήσι. Το όχημα θα διαχειρίζεται ο Δήμος και θα ωφελήσει όλα τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων του Κέντρου Ημέρας «Ανεμώνη» και του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. 

Το Καρπενήσι είναι η πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας, στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, και έχει πληθυσμό 13.100 κατοίκους.