Δήμος Ηγουμενίτσας

Ανέγερση κτιρίου
Ανέγερση κτιρίου που θα στεγάζει άτομα με ειδικές ανάγκες και θα λειτουργεί ως χώρος φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας και επαγγελματικής κατάρτισης.