Δήμος Φαλάνθου

Εργασίες ανακαίνισης
Εργασίες ανακαίνισης στο ιστορικό χωριό Πιάνα.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε αντικατάσταση της στέγης και άλλες ειδικές επισκευαστικές εργασίες στο ναό του Αγίου Γεωργίου, επισκευαστικές εργασίες στο παραδοσιακό κτίριο που στεγάζει το αστυνομικό τμήμα και το λαογραφικό μουσείο, καθώς και επισκευές πέτρινων τοίχων του χωριού.