Δήμος Βουλιαγμένης

Υλοποίηση Προγράμματος
Για την υλοποίηση του Προγράμματος Πυροπροστασίας του Δήμου.

Το Πρόγραμμα έχει καταρτιστεί και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Simon Fraser και το Ειδικό Σώμα Πυρόσβεσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά. Περιλαμβάνει την εκπόνηση επιχειρησιακού και εκπαιδευτικού προγράμματος για το Πυροσβεστικό Σώμα του Δήμου Βουλιαγμένης, καθώς και την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για την προστασία από τις πυρκαγιές που θα διανεμηθούν στους δημότες.