Δήμος Βέροιας

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά εξοπλισμού και μουσικών οργάνων για τη βιβλιοθήκη και για εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.