Δήμος Αθηναίων

Πρόγραμμα ανακούφισης σεισμοπαθών
Αγορά 900 σκηνών για τα θύματα του σεισμού του Σεπτεμβρίου 1999, στην Αθήνα.