Δήμος Αθηναίων

Χρηματοδότηση προγράμματος
Υλοποίηση προγράμματος κινητού συνεργείου σίτισης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τη μετατροπή ενός λεωφορείου και τη λειτουργία του ως κινητό συνεργείο για τη δωρεάν σίτιση απόρων και αστέγων.