Δήμος Αθηναίων - Αγορά οχημάτων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμος Αθηναίων

Αγορά οχημάτων
Αγορά 10 οχημάτων καθαρισμού (αυτοκινούμενες «σκούπες») πάρκων και δρόμων.