Δήμος Αθηναίων

Αγορά οχημάτων
Αγορά 10 οχημάτων καθαρισμού (αυτοκινούμενες «σκούπες») πάρκων και δρόμων.