Δήμος Αιγάλεω - Όχημα - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμος Αιγάλεω

Όχημα

Δωρεά για την αγορά οχήματος το οποίο θα μεταφέρει το φαγητό στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αιγάλεω. 

Ο Δήμος Αιγάλεω αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των βρεφικών και παιδικών σταθμών της περιοχής του.