Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας - Κατασκευαστικές εργασίες

Δωρεά για την κατασκευή, εντός των εγκαταστάσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, ενός θερμοκηπίου για τις εκπαιδευτικές και επιστημονικές ανάγκες του Εργαστηρίου Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας. 

Το Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας ιδρύθηκε το 2000, ως μέρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με στόχο τη συμβολή στη μελέτη των εχθρικών αλλά και των ωφέλιμων παρασίτων που χρησιμοποιούνται στην προστασία της παραγωγής φυτών. Το Εργαστήριο προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εφαρμοσμένες έρευνες και να συνεργαστούν με διεθνή εργαστήρια σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.