Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού για μοριακή ανάλυση. 

Το Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας ιδρύθηκε το 2000, ως μέρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με στόχο τη συμβολή στη μελέτη των εχθρικών αλλά και των ωφέλιμων παρασίτων που χρησιμοποιούνται στην προστασία της παραγωγής φυτών. Το Εργαστήριο προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εφαρμοσμένες έρευνες και να συνεργαστούν με διεθνή εργαστήρια σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.