Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Έκδοση

Ενίσχυση με σκοπό την έκδοση πρακτικών του πανελλήνιου συνεδρίου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με θέμα «Λόγος Γυναικών».