Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Έκδοση
Ενίσχυση για την έκδοση του τόμου Ταφικά Μνημεία της Πόλης με την καταγραφή και με φωτογραφίες γλυπτών μνημείων στην Κωνσταντινούπολη.