Δίκτυο Ναυαρίνο - Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας

Πρόγραμμα υποτροφιών

Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος «Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας 2017».

Το Δίκτυο Ναυαρίνο (Navarino Network) είναι μία δεξαμενή σκέψης που ιδρύθηκε το 2009. Εστιάζει σε θέματα Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Πολιτικής. Η «Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας» είναι ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 8 ημερών, που συγκεντρώνει τουλάχιστον 100 μεταπτυχιακούς φοιτητές από όλο τον κόσμο, καθώς και αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς από τους τομείς των Πολιτικών Επιστημών και των Διεθνών Σχέσεων.