Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος του δικτύου εφήβων. 

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ιδρύθηκε το 2004, με σκοπό να προάγει τα δικαιώματα των παιδιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στα μέλη του περιλαμβάνονται δάσκαλοι, γονείς και καθηγητές από όλη την Ελλάδα.