Δίκτυο Αριστείας Ζαγορίου - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δίκτυο Αριστείας Ζαγορίου

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη ενός προγράμματος πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή του Ζαγορίου. Η δωρεά αφορά κυρίως ψηφιακά εργαλεία και τοπικά στοιχεία προώθησης του τουρισμού.

Το ZEN (Zagori Excellence Network) είναι μία συλλογική πρωτοβουλία μέσα από τη συνεργασία μίας ομάδας επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τουρισμό, την εστίαση και τις δραστηριότητες αναψυχής. Στόχος τους είναι η προβολή της περιοχής και η ανάπτυξη μίας ποιοτικής πρότασης τουρισμού και πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου.