Διεύθυνση Λιμενικού Σώματος - Ανακαίνιση - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Διεύθυνση Λιμενικού Σώματος

Ανακαίνιση
Δωρεά για την υποστήριξη της πλήρους ανακαίνισης της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος της Ελλάδας, για την εκπαίδευση της ακτοφυλακής.

Το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα, που ιδρύθηκε το 1919, και υπάγεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ως αποστολή του την Εποπτεία και Προστασία όλων των θαλασσών και ακτών του ελληνικού κράτους.