Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς

Αναβάθμιση ιστοχώρου

Ενίσχυση με σκοπό την αναβάθμιση του ιστοχώρου (web site) της οργάνωσης στο Διαδίκτυο.

Η  Διεθνής Διαφάνεια - Ελλάς ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα. Σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το ζήτημα της διαφθοράς. Η οργάνωση έχει μελετήσει και προτείνει θεσμικές μεταρρυθμίσεις, βασισμένες στις αρχές της διαφάνειας.