Διεθνής Αμνηστία - Ελληνικό Τμήμα

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την εφαρμογή ενός εθνικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε δημοτικά σχολεία.

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας ιδρύθηκε το 1975 και προωθεί την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής αδικίας.